Vi bygger om och anpassar fordon

Vi anpassar och utvecklar handikappanpassade minibussar, taxi-/färdtjänstbussar, låg-golvslösningar typ klass 1, sjuktransportfordon, skolbussar 11-25 personer, handikappanpassade bussar 11-19 personer och turistbussar.

Vi utför även reparationer och renoveringar av bussar alltifrån normalbuss till led-buss.

Ett axplock av levererade fordon