Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Sedan år 2015 är Bewa Intrafs produktion miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004.
Det betyder att vi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna vilket också
följer en internationell standard. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och
också prioritera de miljöaspekter som är mest betydande kan vi också sätta relevanta miljömål, genomföra och följa upp
åtgärder vilket hela tiden driver miljöarbetet framåt. Miljörelaterade investeringar görs därmed där de uträttar mest nytta.

Kontaktperson vid frågor

Sandra Kedemark
Kvalitets- & miljöansvarig
Direktnr: 0524-189 99
sandra@bewaintraf.com

Miljöpolicy