Kvalitetsförbättringar driver oss framåt

Bewa Intraf AB – certifierade enligt ISO 9001

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2008 av ett ackrediterat certifieringsorgan. Vi valde TÜV Nord Scandinavia AB för detta uppdrag då de har en gedigen inblick i fordonsindustrin.

Vi fokuserar på arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar för att svara upp till marknadens ökande krav både vad det gäller produktkvalitet, produktivitet och leveranssäkerhet – vilket driver hela företaget framåt.

Kontaktperson vid frågor

Linda Wadbring
Kvalitets- & miljöansvarig
Direktnr: 0524-189 99
linda@bewaintraf.com

Våra kvalitetsdokument

Dokument att ladda ner