Ford Transit: för anpassning, färdtjänst, låggolv och bussbyggnationer

Ford Transit kan fås i många olika utförande. Modellerna Ford T310 till Ford T350 kan levereras med längd/höjd alternativ L2H2, L3H2 eller L3H3

För Taxi / Färdtjänst byggnationer i Låggolvsutförande Klass 1 gäller Ford 310L3H2 samt L3H3

För Taxi / Färdtjänst / Anpassning inom Klass 2 och ej klassade fordon gäller Ford 350L3H2 samt L3H3

För rullstolsanpassningar av enklare modell kan alla varianter väljas, behovet och trafikuppgiften får styra valet av fordon.

På Ford T430-460 bygger vi smarta och kostnadseffektiva buss byggnationer, från 9-17 passagerare.
Erfarenhet och gediget kunnande ger oss möjlighet att bygga smakfulla och smarta lösningar på Ford Transit breda transportbilsprogram.
Resultatet blir användarvänliga minibussar för persontransport.

Ditt önskemål och vårt kunnande skall tillsammans skapa den fordonslösning som du finner mest lämpad för det specifika trafikuppdraget.